CO2-Prestatieladder


De verwachte klimaatverandering is de grootste collectieve uitdaging van de komende decennia. De klimaatveranderingen hebben niet alleen invloed op het milieu, ook mens en dier zullen hinder ondervinden van de veranderingen. De aandacht die de afgelopen jaren is besteed aan deze veranderingen heeft geleid tot een roep om maatregelen vanuit de maatschappij.


Het beperken van de CO2-uitstoot staat bij Timmermans Infra ook hoog in het vaandel en maakt onderdeel uit van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Als hulpmiddel om het duurzame beleid op het gebied van CO2-reductie vorm te geven heeft  Timmermans Infra gekozen voor toepassing van het CO2 Prestatieladder model.


Onze doelstelling is om in 2020 23% CO2 uitstoot (scope 1 en 2) gereduceerd te hebben ten opzichte van 2015. Per eind 2016 hebben we al een reductie van 11,6% gerealiseerd.


Meer informatie over ons energiebeleid, onze doelstellingen, de bereikte resultaten en de maatregelen die wij hebben getroffen en nog gaan treffen, vindt u in de onderstaande documenten.


Timmermans Infra wil graag haar steentje bijdragen aan de maatschappij en het milieu daarbij zo min mogelijk belasten. Dus willen we ondernemen met zoveel mogelijk aandacht voor mens, milieu en maatschappij.


Bij voorkeur gebruiken we en investeren we milieuvriendelijke producten en arbeidsmiddelen die bijdragen aan een duurzame samenleving.


Meer informatie over CO2  reductie en de CO2  Prestatieladder is te vinden op www.skao.nl
Voortgangsrapportage 1e helft 2017

Een beknopte rapportage over de voortgang halverwege 2017 treft u in dit document aan.


  Bekijk hier het document
 

CO2 Emissie inventarisatie 2016
Conform ISO 14064-1

Versie: 6 juni 2017


  Bekijk hier het document

 

 
CO2 reductie initiatieven

Versie: 27 september 2016

   Bekijk hier het document

 


CO2 Emissie inventarisatie 2015
C
onform ISO 14064-1

Versie: 24 juni 2016


  Bekijk hier het document


Recente Projecten
Complimenten Gemeente Uden bij Wijksanering Odiliapeel Vervangen HD afsluitergroep Schijndel Inbouwen HD Gas afsluitergroep in Rosmalen


Rijksweg 55b

5391 LJ Nuland

Telefoon: 073 - 3030840

info@timmermansinfra.nl