Disciplines

Wij hebben ons de afgelopen jaren gespecialiseerd in het aanleggen, vervangen, installeren en onderhouden van de ondergrondse infrastructuur.


Leidingwerken: gas en water

Leidingwerken: gas en water

In nauwe onderlinge samenwerking met nutsbedrijven, provinciale en gemeentelijke overheden, rijksoverheid, huiseigenaren, woningbouwverenigingen, waterschappen en projectontwikkelaars en grote infrabouwers worden projecten op het gebied van leidingwerken uitgevoerd. Kabelwerken

Kabelwerken 

Met een gedegen en complete projectplanning, een heldere begroting en concrete afspraken vergemakkelijken wij het aanleggen van de kabelinfrastructuur voor aannemer en opdrachtgever. 


 

Projectbegeleiding bij Energieprojecten 

Bij Timmermans Infra kunt u ook terecht voor advies en begeleiding van grootzakelijke (energie) projecten en aansluitingen.

 

Recente Projecten
Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Project Brabant Water Moerstraatseweg Heerle Transportleiding Helftheuvelweg Den Bosch Wie de jeugd heeft..


Rijksweg 55b

5391 LJ Nuland

Telefoon: 073 - 3030840

info@timmermansinfra.nl