Disciplines

Wij hebben ons de afgelopen jaren gespecialiseerd in het aanleggen, vervangen, installeren en onderhouden van de ondergrondse infrastructuur.


Leidingwerken: gas en water

Leidingwerken: gas en water

In nauwe onderlinge samenwerking met nutsbedrijven, provinciale en gemeentelijke overheden, rijksoverheid, huiseigenaren, woningbouwverenigingen, waterschappen en projectontwikkelaars en grote infrabouwers worden projecten op het gebied van leidingwerken uitgevoerd. Kabelwerken

Kabelwerken 

Met een gedegen en complete projectplanning, een heldere begroting en concrete afspraken vergemakkelijken wij het aanleggen van de kabelinfrastructuur voor aannemer en opdrachtgever. Recente Projecten
Inbouwen HD Gas afsluitergroep in Rosmalen Polyfillen Huisaansluitingen Aanleggen voedingskabels Boxtel Afsluitergroep Oude Engelenseweg Den Bosch


Rijksweg 55b

5391 LJ Nuland

Telefoon: 073 - 3030840

info@timmermansinfra.nl