Nieuws

Stijgende reductie van CO2

De verwachte klimaatverandering is de grootste collectieve uitdaging van de komende decennia. De klimaatveranderingen hebben niet alleen invloed op het milieu, ook mens en dier zullen hinder ondervinden van de veranderingen. De aandacht die de afgelopen jaren is besteed aan deze veranderingen heeft geleid tot een roep om maatregelen vanuit de maatschappij.

Het beperken van de CO2-uitstoot staat bij Timmermans Infra ook hoog in het vaandel en maakt onderdeel uit van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als hulpmiddel om het duurzame beleid op het gebied van CO2-reductie vorm te geven heeft Timmermans Infra gekozen voor toepassing van het CO2-prestatieladder model.

De maatregelen hebben tot nu toe tot het gewenste effect geleid en de emissie berekening over de jaren 2016 tot en met 2020 laat zien dat we erg goed op weg zijn. De doelstelling voor 2020 om 24.6% te reduceren is ruim behaald. De reductie per eind 2020 bedroeg namelijk 42.7% ten opzichte van 2015.

Voor de periode 2020-2025 is de doelstelling vastgesteld op een CO2-reductie van 12,5%.

In 2024 zijn wij gecertificeerd voor niveau 5 waardoor we ook de volgende doelstelling hebben: 5% reductie van CO2-uitstoot door het transport van de ingehuurde diensten in 2029 ten opzichte van 2023.

Timmermans Infra wil graag haar steentje bijdragen aan de maatschappij en het milieu daarbij zo min mogelijk belasten. Dus willen we ondernemen met zoveel mogelijk aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Bij voorkeur gebruiken we en investeren we milieuvriendelijke producten en arbeidsmiddelen die bijdragen aan een duurzame samenleving.

Meer informatie over CO2-reductie en de CO2-prestatieladder is te vinden op: www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/Timmermans_Infra_BV

Certificaten & erkenningen

Onze gerealiseerde (én nog te realiseren) doelstellingen, maatregelen en energiebeleid hebben geresulteerd in onderstaande certificaten, rapportages en erkenningen.