Kabelwerken

De wijze waarop kabels worden gelegd en de zorg die hieraan wordt besteed, zijn bepalend voor het functioneren van het kabelnet. Timmermans legt al meer dan 15 jaar kabels en weet welke voorbereidingen er getroffen moeten en wat de efficiëntste werkwijze is. Met een gedegen en complete projectplanning, een heldere begroting en concrete afspraken vergemakkelijken wij het aanleggen van de kabelinfrastructuur voor aannemer en opdrachtgever.

Omdat Timmermans tevens over de nodige expertise beschikt op andere terreinen van de ondergrondse infrastructuur, kunnen wij de aanleg van kabel- en leidingnetten combineren.


Zo kunnen wij ook in ingewikkelde bestaande infrastructuren efficiënt opereren. Bijzondere constructies als gevolg van het kruisen van andere ondergrondse of verkeersinfrastructuur, kunnen wij intern oplossen.


Onze dienstverlening stopt niet met de voorbereiding en aanleg van kabelnetten ook voor de complete montage van onderstaande netten kunt u bij ons terecht: 

  • Laagspanning
  • Middenspanning
  • Openbare verlichting
  • Telefonie
  • Kabeltelevisie
  • Glasvezel 
Recente Projecten
Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Project Brabant Water Moerstraatseweg Heerle Transportleiding Helftheuvelweg Den Bosch Wie de jeugd heeft..


Rijksweg 55b

5391 LJ Nuland

Telefoon: 073 - 3030840

info@timmermansinfra.nl