Leidingwerken: Gas en Water

In nauwe onderlinge samenwerking met nutsbedrijven, provinciale en gemeentelijke overheden, rijksoverheid, huiseigenaren, woningbouwverenigingen, , waterschappen en projectontwikkelaars en grote infrabouwers worden projecten uitgevoerd.


Timmermans Infra zorgt voor veilige werkomstandigheden en heeft een ruime ervaring in de aanleg van gas- en waterleidingen, zowel transportleidingen, hoofdleidingen als dienstleidingen worden dagelijks aangelegd. Onze zeer goed opgeleide medewerkers beschikken over de meest moderne gereedschap, test-, meet-, en regelapparatuur.


Inspelen op plotselinge onvoorziene situaties bij de aanleg van pijpleidingen is voor ons geen probleem. Onze ervaring op alle terreinen van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur stelt onze medewerkers dan ook in staat flexibel te zijn en in samengestelde groepen van specialisten te werken.


Onze organisatie houdt daarbij efficiency, kosten en planning nauwlettend in de gaten. Bij het vernieuwen van de netten verzorgt Timmermans Infra vanzelfsprekend de verwijdering / sanering van de bestaande netten, ook als asbest daarbij een rol speelt.


Omdat aan leidingnetten hoge eisen worden gesteld, nemen wij daarin ook onze verantwoordelijkheid en zorgen wij voor een onberispelijke aanleg conform de hoge eisen die hier door onze opdrachtgevers aangesteld worden.

Recente Projecten
Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Project Brabant Water Moerstraatseweg Heerle Transportleiding Helftheuvelweg Den Bosch Wie de jeugd heeft..


Rijksweg 55b

5391 LJ Nuland

Telefoon: 073 - 3030840

info@timmermansinfra.nl