CO2-Prestatieladder


De verwachte klimaatverandering is de grootste collectieve uitdaging van de komende decennia. De klimaatveranderingen hebben niet alleen invloed op het milieu, ook mens en dier zullen hinder ondervinden van de veranderingen. De aandacht die de afgelopen jaren is besteed aan deze veranderingen heeft geleid tot een roep om maatregelen vanuit de maatschappij.


Het beperken van de CO2-uitstoot staat bij Timmermans Infra ook hoog in het vaandel en maakt onderdeel uit van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Als hulpmiddel om het duurzame beleid op het gebied van CO2-reductie vorm te geven heeft  Timmermans Infra gekozen voor toepassing van het CO2 Prestatieladder model.


De maatregelen hebben tot nu toe tot het gewenste effect geleid en de emissie berekening over 2016, 2017, 2018 en 2019 laat zien dat we erg goed op weg zijn. Door de reductie van de uitstoot en de groei van het bedrijf is de relatieve CO2-emissie gerelateerd aan de omzet in totaal 36.8% gedaald ten opzicht van het basisjaar 2015 (stand per eind juni 2019).


Meer informatie over ons energiebeleid, onze doelstellingen, de bereikte resultaten en de maatregelen die wij hebben getroffen en nog gaan treffen, vindt u in de onderstaande documenten.


Timmermans Infra wil graag haar steentje bijdragen aan de maatschappij en het milieu daarbij zo min mogelijk belasten. Dus willen we ondernemen met zoveel mogelijk aandacht voor mens, milieu en maatschappij.


Bij voorkeur gebruiken we en investeren we milieuvriendelijke producten en arbeidsmiddelen die bijdragen aan een duurzame samenleving.


Meer informatie over CO2  reductie en de CO2  Prestatieladder is te vinden op: www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/Timmermans_Infra_BV
CO2 Voortgangsrapportage 1e halfjaar 2019

Versie 11 oktober 2019


  Bekijk hier het document

 


 

CO2 Emissie Inventarisatie 2018

Conform ISO 14064-1

Versie: 30 april 2019


  Bekijk hier het document

 

 

CO2 Emissie Inventarisatie 2017

Conform ISO 14064-1

Versie: 12 juni 2018


  Bekijk hier het document


 


 

CO2 Emissie inventarisatie 2016
Conform ISO 14064-1

Versie: 6 juni 2017


  Bekijk hier het document

 

 
CO2 reductie initiatieven

Versie: 20 oktober 2018

   Bekijk hier het document

 


CO2 Emissie inventarisatie 2015
C
onform ISO 14064-1

Versie: 24 juni 2016


  Bekijk hier het document


Recente Projecten
Sloop WPB Vierlingsbeek Transportleiding Heesch Vernieuwen waterleiding Binnenstad Den Bosch Willemspoort Den Bosch


Rijksweg 55b

5391 LJ Nuland

Telefoon: 073 - 3030840

info@timmermansinfra.nl