CO2-Prestatieladder


De verwachte klimaatverandering is de grootste collectieve uitdaging van de komende decennia. De klimaatveranderingen hebben niet alleen invloed op het milieu, ook mens en dier zullen hinder ondervinden van de veranderingen. De aandacht die de afgelopen jaren is besteed aan deze veranderingen heeft geleid tot een roep om maatregelen vanuit de maatschappij.


Het beperken van de CO2-uitstoot staat bij Timmermans Infra ook hoog in het vaandel en maakt onderdeel uit van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Als hulpmiddel om het duurzame beleid op het gebied van CO2-reductie vorm te geven heeft  Timmermans Infra gekozen voor toepassing van het CO2 Prestatieladder model.


De maatregelen hebben tot nu toe tot het gewenste effect geleid en de emissie berekening over de jaren 2016 tot en met  2020 laat zien dat we erg goed op weg zijn.

De doelstelling voor 2020 om 24.6% te reduceren is ruim behaald.

De reductie per eind 2020 bedroeg namelijk 42.7% ten opzichte van 2015


Voor de periode 2020-2025 is de doelstelling vastgesteld op een CO2 reductie van 12,5%.


Meer informatie over ons energiebeleid, onze doelstellingen, de bereikte resultaten en de maatregelen die wij hebben getroffen en nog gaan treffen, vindt u in de onderstaande documenten.


Timmermans Infra wil graag haar steentje bijdragen aan de maatschappij en het milieu daarbij zo min mogelijk belasten. Dus willen we ondernemen met zoveel mogelijk aandacht voor mens, milieu en maatschappij.


Bij voorkeur gebruiken we en investeren we milieuvriendelijke producten en arbeidsmiddelen die bijdragen aan een duurzame samenleving.


Meer informatie over CO2  reductie en de CO2  Prestatieladder is te vinden op: www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/Timmermans_Infra_BV


CO2 Voortgangsrapportage 1e halfjaar 2021

Versie augustus 2021 


  Bekijk hier het document

 

 

CO2 reductie initiatieven

Versie februari 2021


  Bekijk hier het document 

 


 

CO2 Emissie inventarisatie 2020

Versie 21 september 2021


  Bekijk hier het document

 

 

CO2 Voortgangsrapportage 1e halfjaar 2020

Versie 23 juli 2020


  Bekijk hier het document

 

 

CO2 Emissie inventarisatie 2019

Versie 20 mei 2020


  Bekijk hier het document

 

 

CO2 Voortgangsrapportage 1e halfjaar 2019

Versie 11 oktober 2019


  Bekijk hier het document

 


 

CO2 Emissie Inventarisatie 2018

Conform ISO 14064-1

Versie: 30 april 2019


  Bekijk hier het document

 

 

CO2 Emissie Inventarisatie 2017

Conform ISO 14064-1

Versie: 12 juni 2018


  Bekijk hier het document


 


 

CO2 Emissie inventarisatie 2016
Conform ISO 14064-1

Versie: 6 juni 2017


  Bekijk hier het document

 

 
CO2 reductie initiatieven

Versie: 20 oktober 2018

   Bekijk hier het document

 


CO2 Emissie inventarisatie 2015
C
onform ISO 14064-1

Versie: 24 juni 2016


  Bekijk hier het document


Recente Projecten
Wie de jeugd heeft.. Boseind Boxtel Aanleggen waterleiding en HDD boorwerkzaamheden Schijndel Sloop WPB Vierlingsbeek


Rijksweg 55b

5391 LJ Nuland

Telefoon: 073 - 3030840

info@timmermansinfra.nl