Referenties

Project Ollandseweg, gemeente Meierijstad

Van de toezichthouder (cyclisch beheer) bij de Gemeente Meierijstad de heer Geert van Liempd ontvingen we op 10-1-2018 na realisatie van het project Ollandseweg het onderstaande compliment:


Gemeente Meierijstad

Graag wil ik even via deze mail laten weten dat ik bijzonder tevreden ben over de manier van werken door aannemer Timmermans op bovenstaande project.


De volgende punten wil ik graag benoemen:

 • Goede voorbereiding (ruim 4 maanden voor aanvang project).
 • Goede communicatie.
 • Nagenoeg geen klachten vanuit de buurt.
 • Afspraken worden nagekomen.
 • Duidelijke uitzet van de werkzaamheden wanneer en door wie.
 • Bij vragen en of klachten een snelle en accurate oplossing.
 • Mee denken met verkeersplannen en komende evenementen op locatie (in Olland de kermis). 
 • Iedere week een overzicht met daarin aantal ploegen en wat hun taak is op locatie via de mail.
 • Op de werkplek alles goed op orde m.b.t. afzetting en pbm.
 • Kort samen gevat ben ik goed tevreden over de manier waarop dit project is aangepakt en is uitgevoerd.


Met vriendelijke groet, 
Geert van Liempd 
Toezichthouder (cyclisch beheer) gemeente Meierijstad

 

 

Wijksanering Odiliapeel 2017

In samenwerking met het bouwteam van Brabant Water hebben we in de gemeente Uden een wijksanering uitgevoerd met onder andere:

 • het vervangen van ca. 5.600 meter waterleiding 
 • het saneren van ca. 60 aansluitingen
 • het overzetten van ca. 300 aansluitingen op de nieuwe hoofdleiding 


Van de opzichter van de Gemeente Uden de heer Bart van der Wielen ontvingen we op 6-10-2017 na realisatie het volgende mooie compliment:


Gemeente Uden

Middels deze mail wil ik graag een groot compliment maken voor de manier waarop de wijksanering in Odiliapeel is voorbereid en uitgevoerd!


Ik herinner me ons eerste gesprek op 26 januari in Uden nog. Daarin werd aangegeven dat dit een nieuwe manier van werken ging worden waarbij de aannemer een veel grotere rol zou gaan krijgen mbt engineering en uitvoering. Tijdens het volgende gesprek op 4 mei kreeg ik er een duidelijk beeld bij en weet nog dat ik me enigszins kritisch heb opgesteld omdat we in Odiliapeel te maken zouden gaan krijgen met veel en grote bomen. Maar na het gesprek was er vertrouwen omdat de aannemer daar heel duidelijk in was: “Daar gaan we geen problemen over krijgen” waren zijn woorden. En nu nadat de werkzaamheden zijn afgerond kan ik alleen maar zeggen dat die uitspraak overeind is gebleven.


De heer Timmermans is sowieso heel duidelijk in alles wat hij gaat doen. Ik hou daar wel van, vooraf duidelijke zeggen wat, hoe en wanneer en vervolgens ook doen wat is afgesproken.


Dat de gemeente vanaf het begin is betrokken bij dit project ervaar ik als een voordeel. Wij konden aangeven wat onze verwachtingen waren en daar is prima op gereageerd en durf te stellen dat mede hierdoor de uiteindelijke uitvoeringskosten (maatschappelijke kosten) laag gehouden konden worden.


Vanuit de bewoners in Odiliapeel zijn er bij ons nauwelijks vragen en/of klachten gekomen (te tellen op minder dan één hand). Dat zegt iets over de manier waarop de bewoners vooraf zijn geïnformeerd maar ook over de manier waarop de werknemers om gingen met de aanwonenden. Het viel me steeds weer op hoe vriendelijk, gemotiveerd en professioneel de werknemers van Timmermans Infra met hun werk bezig waren. Chapeau!


Mensen die me kennen, weten dat ik vrij kritisch ben als het gaat om veiligheid. Met name verkeersmaatregelen, veiligheidshesjes en dergelijke. Daar is weinig tot geen discussie over geweest, iedereen wist wat hierin verwacht werd en was zich bewust van de veiligheid voor zichzelf maar ook van die van de overige wegegebruikers. Wanneer het gaat om bescherming van bomen en herstel van straatwerk, bermen en dergelijke, leg ik de lat hoog en ook hiervan kan ik alleen maar zeggen goed gedaan jongens, top!


De wekelijkse uitvoering overleggen in de keet waar de voortgang en planning besproken werd waren open, kort en duidelijk en wisten we van elkaar waar we stonden en waar we naar toe gingen. Tussendoor is ook nog het uitbreiding plannetje Spechtenlaan uitgevoerd, ook hier vooraf duidelijk afspraken gemaakt en zo uitgevoerd.


Mocht er een evaluatie volgen naar aanleiding van dit project, ben ik graag bereid om ook vanuit de gemeente kant hieraan deel te nemen. Voor mij was het een waar genoegen om op deze manier met Brabant Water en Timmermans Infra te mogen samenwerken en denk dat we met z’n allen gerust trots mogen zijn op wat er in Odiliapeel is gerealiseerd.


Bedankt Hennie!
Bedankt Timmermans Infra. Met name Gert-Jan maar zeker ook alle werknemers!
Bedankt Mark!


Een hele dikke pluim voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd.

Ik kijk uit naar een volgende samenwerking!


Met vriendelijke groet,


Bart van der Wielen

Afdeling Ruimte | Gemeente Uden


Recente Projecten
Sloop WPB Vierlingsbeek Transportleiding Heesch Vernieuwen waterleiding Binnenstad Den Bosch Willemspoort Den Bosch


Rijksweg 55b

5391 LJ Nuland

Telefoon: 073 - 3030840

info@timmermansinfra.nl