Project

Sint Oedenrode: vervangen watertransportleiding

Naar aanleiding van diverse lekkages aan de water transportleiding die parallel loopt aan de Veghelseweg te Sint-Oedenrode. Is er besloten om het meest risicovolle deel te vervangen. Na de aanbesteding heeft uiteindelijke Timmermans Infra B.V. de opdracht gegund gekregen om dit project in uitvoering te nemen.

Omvang Project

  • Aanleg in open ontgraving van circa 75 meter PVC 250 mm.
  • Aanleg in open ontgraving van circa 25 meter PVC 40 mm.
  • Uitvoering van een HDD boring van respectievelijk 250 meter PE 315 mm.
  • Overnemen van 3 huisaansluitingen.
  • Vol schuimen van de buiten gebruik te stellen leidingen.

Gestuurde boring

Een groot gedeelte van het werk betrof een gestuurde boring. Aangezien Timmermans B.V. sinds 1 april 2020 zijn eigen boorequipment bezit kon Timmermans dit hele project zelfstandig uitvoeren en hoefde er geen beroep gedaan te worden op een onderaannemer.

Maandag week 25 is er gestart met de voorbereidingen voor de gestuurde boring. Het graven van de boorpits, spiegellassen van de HDPE waterleiding, en het verder inrichten van het werkterrein. Woensdag week 25 is er gestart met de uitvoering van de boring. De boring had een lengte van 250 meter met een diameter van Ø 315 mm. Binnen 2 dagen was de boring gerealiseerd waarnaar de rest van de werkzaamheden opgepakt konden worden.

Net als de boring verliep de rest van de werkzaamheden binnen het project erg voorspoedig en was het complete project in week 28 met succes afgerond.