In het najaar van 2013 hebben we in Nuland het volledige gas- en waterleidingnet gerenoveerd voor de Netbeheerders Brabant Water en Enexis. Hierbij is er ongeveer 16.500 m¹ netwerk volledig gerenoveerd.